???

Dodržiavanie nasledovných opatrení zaručuje Vám, aj naším zamestnancom bezpečné miesto na oddych a relax.BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V AREÁLI THERMALPARK DS


V areáli THERMALPARK DS nie je potrebné prekrytie horných dýchacích ciest. Toto opatrenie je povinné dodržiavať iba v priestoroch pokladní a v priestoroch reštaurácie.


Pri vstupe a v celom areáli je povinná dezinfekcia rúk. Dezinfekčné antibakteriálne prostriedky nájdete označené a umiestnené v celom areáli.


Uprednostňujeme platbu kartou, aby sme eliminovali vzájomný kontakt.


Na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m.


Zvýšená frekvencia dezinfekcie interiérov bude v pravidelných intervaloch, bude zvýšená aj dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom.
PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA THERMALPARK DS


Nesmú fungovať pitné fontány.

Hore uvedené opatrenia sú vypracované na základe vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4592/2020 zo dňa 19.06.2020.

Prosím čakajte...